8 sierpnia – cele ceł

Mt 17,22-27
Przekład: 

22 Kiedy zaś zbierali się w Galilei, powiedział im Jezus: „Ma być Syn Człowieczy wydany w ręce ludzi 23 i zabiją Go, i trzeciego dnia zostanie zbudzony. I zasmucili się gwałtownie.

24 Kiedy zaś przyszli do Kafarnaum, podeszli biorący dwudrachmy do Piotra i powiedzieli: „Nauczyciel wasz nie uiszcza dwudrachmy?”

25 Mówi: „Owszem tak”. I skoro wszedł do domostwa, uprzedził go Jezus, mówiąc że: „Co ci się wydaje, Szymonie, królowie ziemi od których biorą cła lub czynsz? Od synów swoich czy od cudzych?”

26 Skoro zaś powiedział, że „od cudzych”, powiedział mu Jezus: „Zatem synowie są wolni”.

27 Abyśmy zaś ich nie podcinali, poszedłszy w morze rzuć sieć i weź pierwszą wychodzącą rybę, i otwarłszy usta jej znajdziesz statera. Wziąwszy go, daj im za mnie i za siebie.

Uwagi: 

23 „Gwałtownie” (sfodra) – również „bardzo”, „mocno”, „wielce”.

24 „Uiszcza” (telei) – „spełnia”, „wykonuje”.

25 „Cła” (tele, l.p. telos) – podstawowe znaczenie to „cel”, „zakończenie”, „koniec”; przeciwieństwo „początku” (arche). Wyraz powiązany rdzeniem z wyżej skomentowanym czasownikiem teleo.

„Czynsz” (kenson) – łac. census, skąd polski „cenzus majątkowy” oraz „cenzor”. W rzymskm systemie podatkowym jest to spis mieszkańców zobowiązanych do daniny na rzecz cesarza, a także sama danina, przepisana na podstawie tego spisu (por. Łk 2,1nn).

27 „Podcinali” (skandalisomen) – przekład dosłowny: „podkładali przeszkodę, o którą oni się potkną”; zazwyczaj tłumaczy się jako „gorszyli”.