Najświętszej Maryi Panny Królowej

Łk 1,26-38
Przekład: 

26 Zaś w miesiącu szóstym posłany został anioł Gabriel od Boga do miasta [w] Galilei, którego imię Nazaret.

27 Do dziewicy zaręczonej mężowi, któremu imię Józef, z domu Dawida, i imię dziewicy Maryja.

28 I wszedłszy do niej powiedział: Ciesz się, przełaskawiona, Pan z tobą.

29 Ona zaś przez tę mowę zmieszała się i rozumowała, skądże byłoby to pozdrowienie.

30 I powiedział jej anioł: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę przy Panu.

31 I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nazwiesz imię Jego Jezus.

32 Ten będzie wielki i Synem Najwyższego nazwany będzie, i da Jemu Pan Bóg tron Dawida, ojca Jego.

33 I zakróluje nad domem Jakuba na wieki, i nie będzie końca Jego królestwa".

34 Powiedziała zaś Maryja do posłańca: „Jak to będzie, skoro męża nie znam?”

35 I rozsądziwszy anioł powiedział jej: „Duch Święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego ocieni cię, i dlatego zrodzone święte nazwane będzie Synem Boga.

36 I oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła syna w swojej starości, i ten miesiąc jest jej szóstym, nazywanej niepłodną.

37 Ponieważ nie będzie niemożliwa u Pana wszelka rzecz".

38 Powiedziała zaś Maryja: „Oto służka Pana. Niech stanie mi się wedle rzeczy twojej”. I odszedł od niej anioł.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako Ewangelia Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.