15 kwietnia – żywienie życia

J 6,52-59
Przekład: 

52 Walczyli więc ze sobą wzajemnie Żydzi, mówiąc: „Jak może Ten nam dać zjeść ciało swoje?”

53 Powiedział więc im Jezus: „Amen, amen mówię wam: jeżeli nie zjecie ciała Syna Człowieczego i nie wypijecie Jego krwi, nie macie w sobie życia.

54 Jedzący moje ciało i pijący moją krew ma życie wieczne i Ja podniosę go w ostatnim dniu.

55 Ciało bowiem moje [to] prawdziwy jest posiłek i krew moja prawdziwy jest napój.

56 Jedzący moje ciało i pijący moją krew we Mnie mieszka i Ja w nim.

57 Tak jak posłał Mnie żyjący Ojciec, i Ja żyję przez Ojca, tak i jedzący mnie, i on, będzie żył przeze Mnie.

58 To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie tak jak zjedli ojcowie i umarli; jedzący ten chleb będzie żył na wiek”.

59 Te [rzeczy] powiedział w synagodze, nauczając w Kafarnaum.

Uwagi: 

52 „Walczyli” (emachonto) – przekład dosłowny.

54 „Podniosę go” (anasteso auton) – zob. komentarz do J 6,39-40.

55 „Prawdziwy” (alethes) – zob. komentarz do J 6,32.

56 „Mieszka” (menei) – również „przebywa”, „trwa”, „ma miejsce”.

57 „Przez Ojca” (dia ton patera) oraz „przez mnie” (di'eme) – również można przełożyć „dla Ojca” oraz „dla Mnie”.