12 sierpnia – kobiece sprawy

Mt 19,3-12
Przekład: 

3 I podeszli do Niego faryzeusze, próbując Go i mówiąc: „Czy wolno człowiekowi uwolnić kobietę swoją wedle wszelkiej sprawy?”

4 On zaś rozsądziwszy, powiedział: „Nie odczytaliście, że Stwórca od początku męskim i żeńskim uczynił ich?”

5 I powiedział: „Dlatego zostawi człowiek ojca i matkę i zostanie przyklejony kobiecie swojej, i będą dwa w ciele jednym.

6 Tak że już nie są dwa, ale ciało jedno. Co bowiem Bóg współzaprzągł, człowiek niech nie oddziela”.

7 Mówią Mu: „Czemu więc Mojżesz nakazał dać zwój odstąpienia i ją uwolnić?”

8 Mówi im, że: „Mojżesz ku waszej zatwardziałości serc pozwolił wam uwolnić kobiety wasze, od początku zaś nie tak się jest stało.

9 Mówię zaś wam, że ktokolwiek uwolni kobietę swoją, chyba że przy nierządzie, i poślubi inną, cudzołoży”.

10 Mówią Mu uczniowie Jego: „Jeżeli taka jest sprawa człowieka z kobietą, nie opłaca się żenić”.

11 On zaś powiedział im: „Nie wszyscy logos ten przyjmują, ale którym jest dane.

12 Są bowiem eunuchowie, którzy z łona matki tak się stali, i są eunuchowie, którzy zostali eunuchami przez ludzi, i są eunuchowie, którzy sami siebie eunuchami uczynili dla Królestwa Niebios. Kto może przyjmować, niech przyjmuje!”

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia została już przełożona i skomentowana w redakcji Ewangelii św. Marka.

3nn „Kobieta” (gyne) – wyraz ten po grecku znaczy także „żona”, co ma szczególne znaczenie w wersecie 9 („przy nierządzie”, epi porneia), skoro nierządu nie uprawia się przecież z żoną prawowierną.

3 i 10 „Sprawa” (aitia) – również „sprawa sądowa”, „przyczyna”, „oskarżenie”, „przyczyna winy” (por. łac. causa). Wyraz nieprzetłumaczalny jednym polskim odpowiednikiem.

11 i 12 „Przyjmować” (chorein) – również „zmieścić”, „zrealizować”, „pojąć”. Tak więc nie samo pojmowanie celibatu jest dane tylko nielicznym (pojmować jego cel i sens mogą wszyscy), ale pojmowanie połączone z jego realizacją.