piątek po popielcu - post i karnawał

Mt 9,14-15
Przekład: 

14 Wtedy podchodzą doń uczniowie Jana mówiąc:

„Dlaczego my i faryzeusze pościmy wiele, zaś uczniowie Twoi nie poszczą?”

15 I powiedział im Jezus:

„Nie mogą synowie weselnej komnaty lamentować, dopóki z nimi jest pan młody; przyjdą zaś dni, kiedy zabrany zostanie od nich pan młody, i wtedy będą pościć”.

Uwagi: 

15 „Synowie weselnej komnaty” (hyioi tou nymphonos) – przekład dosłowny, uczestnicy wesela. Weselna komnata (nymphon) jest wyrazem brzmiącym prawie tak samo jak słowo „pan młody” (nymphios), a analogiczna gra słów ma miejsce również w paralelnym tekście Mk 2,18-22.

„Lamentować” (penthein) – dosłownie „opłakiwać”, „lamentować na pogrzebie”, co zapowiada tutaj śmierć Pana Jezusa.

W dzisiejszym czytaniu odnajdujemy znowu połączenie wesela i pogrzebu, dwóch najważniejszych wydarzeń ludzkiego żywota, spotykających się w Misterium Paschalnym. Połączenie to występuje również w omówionych już wersetach Mt 11,16-19.