piątek III tygodnia Okresu Wielkanocnego – żywienie życia

J 6,52-59
Przekład: 

52 Walczyli więc ze sobą wzajemnie Żydzi, mówiąc:

„Jak może ten dać nam zjeść ciało swoje?!”

53 Powiedział więc im Jezus:

„Amen, amen mówię wam: jeżeli nie zjecie ciała Syna Człowieczego i nie wypijecie Jego krwi, nie macie w sobie życia!

54 Jedzący moje ciało i pijący moją krew ma życie wieczne i ja podniosę go w ostatnim dniu.

55 Ciało bowiem moje prawdziwy jest posiłek i krew moja prawdziwy jest napój.

56 Jedzący moje ciało i pijący moją krew we mnie mieszka i ja w nim.

57 Tak jak posłał mnie żyjący Ojciec, i ja żyję przez Ojca, tak i jedzący mnie, i on, będzie przeze mnie żył.

58 Ten jest chleb, który z nieba zstąpił, nie tak, jak zjedli ojcowie i umarli; jedzący ten chleb będzie żył na wiek”.

59 To powiedział w synagodze, nauczający w Kafarnaum.

Uwagi: 

52 „Walczyli” (emachonto) – przekład dosłowny.

54 „Podniosę go” (anasteso auton) – zob. komentarz do J 6,39-40.

55 „Prawdziwy” (alethes) – zob. komentarz do J 6,32.

56 „Mieszka” (menei) – również „przebywa”, „trwa”.

57 „Przez Ojca” (dia ton patera) oraz „przeze mnie” (di'eme) – można również przełożyć „dla Ojca” oraz „dla Mnie”.