piątek XXXIII tygodnia w ciągu roku – świątynia i jaskinia

Łk 19,45-48
Przekład: 

45 I wszedłszy do Świątyni począł wyrzucać sprzedających, 46 mówiąc im:

„Napisane zostało jest: I będzie dom mój domem błagania, wy zaś uczyniliście go łotrowską jamą!

47 I był nauczając codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i pisarze szukali Jego zguby, i pierwsi ludu, 48 i nie znajdowali, co uczyniliby, lud bowiem wszystek uwiesił się Jego, słuchając.

Uwagi: 

46 „Błagania” (proseuches) – również „modlitwy”, błaganie jednak jest tym, co najmniej właściwe dla łotrów.

„Łotrowską jamą” (spelaion leston) – meliną (łac. spelunca), miejscem gdzie rzezimieszkowie ukrywają się przed prawem, którego znakiem jest właśnie paradoksalnie Świątynia. Słowo „jaskinia” (spelaion) oznaczało też jednak miejsce starożytnych pogańskich kultów, jest ono także używane przez Platona w jego słynnej metaforze jaskini (Państwo, VII 514a-521b).

48 „Uwiesił się” (eksekremato) – przekład dosłowny. Czasownik ten wyraża tutaj nieustanne towarzyszenie Jezusowi przez lud i prawdopodobnie nawiązuje, znowu paradoksalnie, do powieszenia Go i zarazem opuszczenia przez tłumy na drzewie krzyża (por. też Mt 22,40).