piątek XXXIII tygodnia w ciągu roku – świątynia i jaskinia

Łk 19,45-48
Przekład: 

45 I wszedłszy do Świątyni począł wyrzucać sprzedających, 46 mówiąc im:

„Napisane zostało jest: I będzie dom mój domem błagania, wy zaś uczyniliście go łotrowską jamą!

47 I był nauczając codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i pisarze szukali Jego zguby, i pierwsi ludu, 48 i nie znajdowali, co uczyniliby, lud bowiem wszystek uwiesił się Jego, słuchając.

Uwagi: 

46 „Błagania” (proseuches) – również „modlitwy”, błaganie jednak jest tym, co najmniej właściwe dla łotrów.

„Łotrowską jamą” (spelaion leston) – meliną (łac. spelunca), miejscem gdzie rzezimieszkowie ukrywają się przed prawem, którego materialnym wyrazem jest właśnie Świątynia. Słowo „jaskinia” (spelaion) oznaczało też jednak miejsce starożytnych pogańskich kultów i jest ono także używane przez Platona w jego słynnej metaforze jaskini (Państwo, VII 514a-521b).

48 „Uwiesił się” (eksekremato) – przekład dosłowny. Czasownik ten wyraża tutaj nieustanne towarzyszenie ludu Jezusowi i prawdopodobnie nawiązuje do powieszenia Go na drzewie krzyża (zob. komentarz do Mt 22,40).