11 stycznia – w pustyniach i w mieście

Łk 5,12-16
Przekład: 

12 I stało się w byciu Jego w jednym z miast: i oto mąż pełen trądu.

Zobaczywszy zaś Jezusa, padłszy na twarz, poprosił Go mówiąc:

„Panie, jeśli zechciałbyś, mocnyś mnie oczyścić!”

13 I wyciągnąwszy rękę, dotkął go mówiąc:

„Chcę! Zostań oczyszczony!”

I zaraz trąd odszedł od niego.

14 I przykazał On jemu nikomu nie powiedzieć:

„Lecz odszedłszy, pokaż się kapłanowi i przynieś ofiarę dla oczyszczenia swego, wedle jako rozporządził Mojżesz, im na świadectwo!”

15 Przechodził zaś więcej logos o Nim i schodziły się tłumy liczne, by słuchać i być leczonymi ze słabości swoich.

16 On zaś był oddalającym się w pustyniach i modlącym.

Uwagi: 

12 „Stało się” (egeneto) – czasownik gignomai.

„Mocnyś” (dynasai) – „możesz” w znaczeniu „masz moc” (gr. dynamis).

15 „Przechodził” (diercheto) – przekład dosłowny; „przechodził na wskroś”, „rozchodził się”.

16 Przekład jest kalką składni oryginału, trudnej do dosłownego oddania po polsku.