Uroczystość Świętego Józefa

Mt 1,16.18-21.24a albo Łk 2,41-51a
Przekład: 

Mt 1,16.18-21.24a

16 Jakub zaś zrodził Józefa męża Maryi, z której zrodzony został Jezus nazywany Chrystusem.

18 Jezusa Chrystusa zrodzenie było tak: po zaślubieniu matki Jego Maryi Józefowi, zanim zeszli się oni, znalazła się w łonie mającą z Ducha Świętego.

19 Józef zaś mąż jej, sprawiedliwym będąc i nie chcąc jej ośmieszyć, zechciał tajnie ją odesłać.

20 Kiedy zaś to roztrząsał, oto anioł Pana ukazał mu się, mówiąc:

„Józefie synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi żony swojej, to bowiem, [co] w niej zrodzone, z Ducha jest Świętego.

21 Urodzi zaś syna i nazwiesz Imię Jego Jezus, On bowiem uratuje lud swój z ich grzechów.

24a Zbudziwszy się zaś Józef ze snu, uczynił, jak przykazał mu anioł Pana.

 

Łk 2,41-51a

41 I podróżowali rodzice Jego co rok do Jerozolimy na Święto Paschy.

42 I kiedy stał się lat dwunastu, wstępowali wedle zwyczaju tego święta, 43 i kiedy, wypełniwszy [świąteczne] dni, oni wracali, pozostał Jezus chłopiec w Jerozolimie i nie poznali [tego] rodzice Jego.

44 Sądząc, że On jest ze współpodróżnymi, przeszli dzienną drogę i szukali Go wśród krewnych i znajomych.

45 I nie znalazłszy, wrócili do Jerozolimy, poszukując Go.

46 I stało się po dniach trzech, że znaleźli Go w świątyni, zasiadającego pośród nauczycieli i słuchającego ich, i ich wypytującego.

47 Poruszeni zaś byli wszyscy słuchający Go pojętnością i odpowiedziami Jego.

48 I zobaczywszy Go przejęli się, i powiedziała do Niego Jego matka:

„Dziecko, cóż nam tak uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie bolejąc!”

49 I powiedział do nich:

„Cóż że szukaliście mnie? Nie wiedzieliście, że w tych, [co są] Ojca mojego, trzeba mi być?”

50 I nie pojęli oni rzeczy, którą im powiedział.

51a I zszedł z nimi, i poszedł do Nazaretu, i był im podległy

Uwagi: 

Na dzisiejszą uroczystość można wybrać jedną z dwóch proponowanych Ewangelii. Wariant Mateuszowy jest zestawieniem wersetów przełożonych oraz skomentowanych we wpisach pt. zwój zrodzenia i romatyczny sen, a perykopa Łukaszowa pojawiła się już jako czytanie Niedzieli Świętej Rodziny.