21 maja – ofiarny dotyk

Mk 10,13-16
Przekład: 

13 I przynosili Mu dzieci, aby ich dotknął, uczniowie zaś ganili ich.

14 Zobaczywszy zaś Jezus, wzburzył się i powiedział im: „Zostawcie dzieciom przychodzić do mnie, nie powstrzymujcie ich, takich bowiem jest Królestwo Boga.

15 Amen mówię wam, ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Boga jak dziecko, nie wejdzie do niego”.

16 I objąwszy je, błogosławił, położywszy na nie ręce.

Uwagi: 

13 „Przynosili” (proseferon) – również „ofiarowywali”; w Wulgacie jest tutaj łac. offerebant, stąd też polskie „przynieść (przynosić) w ofierze”.

„Dotknął” (hapsetai) – również „przylgnął”.

14 „Wzburzył się” (eganaktesen) – przekłada się też jako „zasmucił się” oraz „poczuł ból”.

14 „Nie powstrzymujcie” (me kolyete) – czasownik ten pierwotnie znaczył „odcinać” – por. Mk 9,38-40 z komentarzem.

16 „Błogosławił” (kateulogei) dosłownie „błogosławił (eulogei) w dół (przedrostek kata)”, co podkreśla boską moc Jezusa, przekazywaną przez nałożenie rąk.