18 czerwca – dokładanie

Mt 6,24-34
Przekład: 

24 Nikt nie może dwóm panom służyć. Albo bowiem jednego znienawidzi, a innego umiłuje, albo jednego wesprze, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i Mamonowi.

25 Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się duszą swoją, co zjecie albo co wypijecie, ani ciałem swoim, w co się ubierzecie. Czyż dusza to nie więcej niż pożywienie, a ciało [nie więcej] niż ubranie?

26 Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, i Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy wielce nie wyróżniacie się od nich?

27 Kto zaś z was przez troskę może dołożyć do rosłości swojej łokieć jeden?

28 I o ubranie dlaczego się troszczycie? Przyuczcie się, jak rosną polne lilie: nie trudzą się ani nie przędą.

29 Mówię zaś wam, że ani Salomon w całej chwale swojej nie był przyobleczony jak jedna z nich.

30 Jeżeli zaś polne ziele, dzisiaj będące i jutro do pieca wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to [czy] nie o wiele więcej was, małowiarkowie?

31 Nie zamartwiajcie się więc, mówiąc: „Co zjemy?” Albo: „Co wypijemy?” Albo: „W co się przyodziejemy?”

32 Tego bowiem wszystkiego poganie poszukują. Wie bowiem Ojciec wasz niebieski, że potrzebujecie tego wszystkiego.

33 Szukajcie zaś pierwej Królestwa Boga i Jego sprawiedliwości i to wszystko będzie wam dołożone.

34 Nie troszczcie się więc na jutro, jutro bowiem zatroszczy się o siebie. Wystarczające dniowi zło jego.

Uwagi: 

24 „Mamonowi” (mamona) – dyskusyjne jest, czy chodzi tutaj o syryjskie bóstwo bogactwa, czy też o tegoż bogactwa personifikację. Obydwie odpowiedzi nie muszą się jednak wykluczać, zwłaszcza że Mamon przeciwstawiony został Bogu, chodzi więc o boga, który nie jest Bogiem Prawdziwym, lecz bożkiem. Etymologia tego chaldejskiego wyrazu oznacza „kogoś zaufanego” albo „to, co jest powierzone w zaufaniu”.

25, 28, 34 „Troszczyć się” oraz 31 „Zamartwiać się” (merimnao). Wyraz ten może mieć znaczenie zarówno pozytywne, jak i negatywne, w zależności od kontekstu. Podobnie wyraz  „troska” (merimne, 27).

27 „Rosłości” (helikian) – zarówno „wzrostu”, „postury”, jak i „wieku”, a także „życiowej dojrzałości”.

33 „Jego” (autou) – rodzaj gramatyczny odnosi ten zaimek do Boga, a nie do Królestwa (basileia), które to po grecku jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego.

34 „Zło” (kakia) – przekład dosłowny, ukazujący powiązanie wszelkiej niedoli z moralnym zepsuciem stworzenia przez grzech.