13 sierpnia – co nakładać dzieciom

Mt 19,13-15
Przekład: 

13 Wtedy ofiarowane zostały Mu dzieci, aby ręce nałożył im i pomodlił się, uczniowie zaś je skarcili.

14 Jezus zaś powiedział: „Zostawcie dzieci i nie odcinajcie ich, takich bowiem jest Królestwo Niebios”.

15 I nałożywszy im ręce odszedł stamtąd.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia została już przełożona i skomentowana w redakcji Ewangelii św. Marka.

13 „Ofiarowane zostały” (prosenechthesan) – zob. komentarz do Mk 10,13.

„Nałożył im” (epithe autois) oraz 15 „nałożywszy im” (epitheis autois) – przekład jest zamierzoną kalką ze składni oryginału, ukazującej bezpośrenią intymność gestu Jezusa.

„Skarcili” (epetimesan) – „nałożyli karę”. Przedrostek „na” (epi) wyraża „odgórność” kary i łączy ten wyraz z czasownikiem „nałożył” (zob. wyżej). Drugi wyraz, od którego pochodzi czasownik epitimeo, to rzeczownik time, pierwotnie oznaczający „godność” lub „wartość”, skąd pochodzą znaczenia „cena”, „kara”.