24 września – dziwne rzeczy

Łk 9,43b-45
Przekład: 

43b Kiedy zaś wszyscy podziwiali wszystkie [rzeczy], które czynił, powiedział do uczniów swoich:

44 „Połóżcie wy w uszy wasze te logosy, Syn bowiem Człowieczy ma być wydawany w ręce ludzi”.

45 Oni zaś nie poznawali tej rzeczy i była ukryta przed nimi, aby jej nie zaznali. I bali się zapytać Go o tę rzecz.

Uwagi: 

43 „Kiedy zaś wszyscy podziwiali” (panton de thaumadzonton) – grecka składnia genetivus absolutus może być również tłumaczona jako zdanie przyczynowe („skoro...”) oraz przyzwolone („mimo że”).

44 „Logosy” (logous) – „mowy”, „rozumne słowa”.

45 „Rzeczy” oraz „rzecz” (rema) – również „słowo”.

„Zaznali” (aisthontai) – czasownik ten oznacza zarówno percepcję zmysłową (por. polskie słowo „estetyka”), jak i intelektualną.