VI niedziela w ciągu roku B

Mk 1,40-45
Przekład: 

40 I przychodzi ku Niemu trędowaty, przywołując Go i padając na kolana, i mówiąc Mu, że:

„Jeżeli chciałbyś, możesz mnie oczyścić!”

41 I ulitowawszy się, wyciągnąwszy rękę Swoją, dotknął.

I mówi mu:

„Chcę, bądź oczyszczony!”

42 I zaraz odszedł od niego trąd, i został oczyszczony.

43 I parsknąwszy mu, zaraz go wyrzucił.

44 I mówi mu:

„Bacz, byś nikomu niczego nie powiedział, ale odejdź, pokaż się kapłanowi i przynieś na ofiarę oczyszczenia twojego to, co przykazał Mojżesz, im na świadectwo!”

45 Ten zaś, wyszedłszy, począł rozgłaszać wiele i rozpowiadać Logos, tak że nie mógł już On jawnie wejść do miasta, ale był na zewnątrz w miejscach pustynnych.

I chodzili ku Niemu zewsząd.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia czwartku I tygodnia w ciągu roku.