Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana roku B – winna płodność

Mk 14,22-25
Przekład: 

22 I skoro zjedli, wziąwszy chleb, pobłogosławiwszy, połamał i dał im, i powiedział:

„Weźcie, to jest Ciało moje!”

23 I wziąwszy kielich, podziękowawszy, dał im. I wypili z niego wszyscy.

24 I powiedział im:

„To jest krew moja przymierza, co wylana została jest za wielu. 25 Amen mówię wam, że już nie wypiję z potomstwa winorośli aż do dnia owego, gdy wypiję je nowe, w Królestwie Boga!”

Uwagi: 

24 „Potomstwa” (genema) – również „owocu”, wyraz rdzeniem powiązany z czasownikiem gignomai.