Uroczystość Trójcy Przenajświętszej roku B

Mt 28,16-20
Przekład: 

16 Jedenastu zaś uczniów przeszło do Galilei na górę gdzie ułożył im Jezus.

17 I zobaczywszy Go, pokłonili się [do ziemi], inni zaś odstawali.

18 I podszedłszy, Jezus przemówił im mówiąc:

„Dana mi została wszystka władza w niebie i na ziemi, 19 przeszedłszy więc wyuczcie wszystkie narody, zanurzając ich w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha, 20 nauczając ich baczyć wszystko, ile wam nakazałem – i oto Ja z wami Jestem [przez] wszystkie dni aż do spełnienia świata!”

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego roku A.