sobota XI tygodnia w ciągu roku

Mt 6,24-34
Przekład: 

24 Nikt nie może dwóm panom służyć. Albo bowiem jednego znienawidzi, a innego umiłuje, albo jednego wesprze, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i Mamonowi.

25 Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się duszą swoją, co zjecie lub co wypijecie, ani ciałem swoim, w co się ubierzecie. Czyż dusza to nie więcej niż pożywienie, a ciało [nie więcej] niż ubranie?

26 Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, i Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy wielce nie wyróżniacie się od nich?

27 Kto zaś z was przez troskę może dołożyć do rosłości swojej łokieć jeden?

28 I o ubranie dlaczego się troszczycie? Przyuczcie się, jak rosną polne lilie: nie trudzą się ani nie przędą.

29 Mówię zaś wam, że ani Salomon w całej chwale swojej nie był przyobleczony jak jedna z nich.

30 Jeżeli zaś polne ziele, dzisiaj będące i jutro do pieca wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to [czy] nie o wiele więcej was, małowiarkowie?

31 Nie zamartwiajcie się więc, mówiąc: „Co zjemy?” lub: „Co wypijemy?” lub: „W co się przyodziejemy?”

32 Tego bowiem wszystkiego poganie poszukują. Wie bowiem Ojciec wasz niebieski, że potrzebujecie tego wszystkiego.

33 Szukajcie zaś pierwej Królestwa Boga i Jego sprawiedliwości i to wszystko będzie wam dołożone.

34 Nie troszczcie się więc na jutro, jutro bowiem zatroszczy się o siebie. Wystarczające dniowi zło jego.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia VIII niedzieli w ciągu roku A.