sobota XVI tygodnia w ciągu roku

Mt 13,24-30
Przekład: 

24 Inny przykład przyłożył im mówiąc:

„Upodobnione zostało Królestwo Niebios człowiekowi, co zasiał piękny zasiew w polu swoim.

25 Skoro zaś ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i dosiał chwasty w środek pszenicy, i odszedł.

26 Kiedy zaś wykiełkowała zieleń i owoc uczyniła, wtedy ujawniły się i chwasty.

27 Podszedłszy zaś, słudzy władcy domu powiedzili mu: Panie, czyż pięknego nasienia nie posiałeś w polu? Skąd więc ma chwasty?

28 On zaś rzekł im: Wrogi człowiek to uczynił.

Słudzy zaś mówią mu: Chcesz więc, byśmy odszedłszy, zebrali je?

29 On zaś rzecze: Nie, abyście zbierając chwasty nie wykorzenili razem z nimi pszenicy! 30 Odpuśćcie urosnąć obydwu aż do żniwa i w chwili żniwa powiem żniwiarzom: Zbierzcie pierwej chwasty i zwiążcie je więzami ku ich spaleniu, pszenicę zaś zbierzcie do mojego spichlerza!”

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako pierwsza część Ewangelii XVI NIedzieli w ciągu roku A.