XXV niedziela w ciągu roku B

Mk 9,30-37
Przekład: 

30 I stamtąd wyszedłszy, podróżowali wzdłuż Galilei, i nie chciał, aby ktoś poznał.

31 Nauczał bowiem uczniów swoich i mówił im, że:

„Syn Człowieczy wydany jest w ręce ludzi, i zabiją Go., i po zabiciu, po trzech dniach, powstanie”.

32 Oni zaś nie znali rzeczy i bali się Go wypytywać.

33 I przyszli do Kafarnaum. I w domu stawszy się, pytał ich:

„Cóż w drodze rozumowaliście?”

34 Oni zaś milczeli, między sobą wzajem bowiem rozmawiali w drodze, kto większy.

35 I usiadłszy, zawołał dwunastu, i mówi im:

„Jeżeli ktoś chce pierwszym być, niech będzie ze wszystkich ostatnim i wszystkich sługą!”

36 I wziąwszy dziecko, postawił je w ich środku, i wziąwszy je w ramiona, powiedział im:

37 „Ktokolwiek jedno z tych dzieci przyjmie w imię moje, mnie przyjmuje, i ktokolwiek mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, lecz Tego, który mnie posłał”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia wtorku VII tygodnia w ciągu roku.