24 maja – odwrócenie kolejności

Mk 10,28-31
Przekład: 

28 Począł mówić Mu Piotr: „Oto patrz, my zostawiliśmy wszystko i dołączyliśmy jesteśmy do Twojej drogi!”

29 Rzekł Jezus: „Amen mówię wam, nikt nie jest, co zostawił domostwo lub braci, lub siostry, lub matkę, lub ojca, lub dzieci, lub pola – dla Mnie i dla Ewangelii – 30 jeżeli nie wziąłby stokrotnie teraz, w tej chwili, z prześladowaniami, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól – i, w wieku przychodzącym, życia wiecznego.

31 Wielu zaś będzie pierwszych ostatnimi i ostatnich pierwszymi”.

Uwagi: 

29-30 Celowo pozostawiona, po polsku niezręczna, dosłownie przełożona składnia greckiego oryginału, zdaje się wyrażać paradoksalną zamianę miejscami przyczyny i skutku, nawiązującą do treści wersetu 31. Opuszczenie świata dla Ewangelii byłoby mianowicie nie tylko przyczyną stokrotnego wynagrodzenia, lecz także tegoż wynagrodzenia rezultatem, jako ludzką wolę poprzedzającego warunku.