12 lipca – moc urągania

Mt 11,20-24
Przekład: 

20 Wtedy począł urągać miastom, w których stało się najwięcej mocy Jego, że się nie przemieniły ich zamysły:

21 „Zgroza ci, Korozain, zgroza ci, Betsaido, bo jeżeli w Tyrze i Sydonie stałyby się te moce, które stały się w was, dawno w worze i popiele przemieniłyby zamysły swoje.

22 Więcej mówię wam: Tyrowi i Sydonowi znośniej będzie w dzień sądu niż wam.

23 I ty, Kafarnaum, czyż aż do nieba nie jesteś wywyższone? Aż do piekła zstąpisz, bo gdyby w Sodomie stały się moce, które stały się w tobie, trwała by aż do dzisiaj.

24 Więcej mówię wam: że ziemi Sodomy znośniej będzie w dzień sądu niż tobie”.

Uwagi: 

bez komentarza