16 sierpnia – dostatni ostatni

Mt 19,23-30
Przekład: 

23 Jezus zaś powiedział uczniom swoim: „Amen mówię wam, że bogaty trudno wejdzie do Królestwa Niebios.

24 Znowu zaś mówię wam: łatwiej jest wielbłądowi przez ucho igielne przejść niż bogatemu wejść do Królestwa Boga”.

25 Usłyszawszy zaś uczniowie, wstrząśnięci byli bardzo, mówiąc: „Kto więc może zostać zbawionym?”

26 Wejrzawszy zaś Jezus, powiedział im: „U ludzi to jest niemożliwe, u Boga zaś wszystko możliwe”.

27 Wtedy, rozsądziwszy, Piotr Mu powiedział: „Oto my opuściliśmy wszystko i dołączyliśmy do Twojej drogi, co więc nam będzie?”

28 Jezus zaś powiedział im: „Amen mówię wam, że wy, którzy dołączyliście do mojej drogi, w ponownym zrodzeniu, kiedy usiądzie Syn Człowieczy na tronie chwały swojej, usiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela.

29 I wszystek ktokolwiek opuścił domostwa lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola dla imienia mojego, stokrotnie weźmie i życie wieczne prawnie odziedziczy.

30 Liczni zaś będą pierwsi ostatnimi i ostatni pierwszymi”.

Uwagi: 

Wersety 24-26 zostały już przełożone i skomentowane w redakcji Ewangelii św. Marka, natomiast wersety 27-29 jako Ewangelia z dnia 11 lipca.

30 „Pierwsi ostatnimi i ostatni pierwszymi” (protoi eschatoi kai eschatoi protoi) – dosłownie „pierwsi ostatni i ostatni pierwsi”.