13 września

Łk 7,11-17
Przekład: 

11 I stało się w następnym [czasie], że przybył do miasta wołanego Nain. I współprzybywali z Nim uczniowie Jego, i tłum wielki.

12 Skoro zaś zbliżył się do bramy miasta i oto wyprowadzany był zmarły, jednorodzony matce swojej syn. I była ona wdową, i tłum miasta dostateczny był z nią.

13 I zobaczywszy ją, Pan ulitował się nad nią i powiedział jej: „Nie płacz”.

14 I podszedłszy, dotknął mar, dźwigający zaś stanęli. I powiedział: „Młodzieniaszku – tobie mówię – zbudzony bądź!”

15 I siadł zmarły, i począł przemawiać, i dał go matce jego.

16 Wziął zaś strach wszystkich i wychwalali Boga mówiąc, że: „Prorok wielki zbudzony w nas jest” i że: „Bóg nawiedził swój lud”.

17 I wyszła ta mowa w całej Judei o Nim, i w całej okolicy.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako Ewangelia X niedzieli w ciągu roku.