27 września

Łk 9,51-56
Przekład: 

51 Stało się zaś w spełnieniu dni wniebowzięcia Jego. I umocnił On oblicze Swoje, aby iść do Jeruzalem.

52 I posłał posłańców przed obliczem Swoim, i poszedłszy weszli do osady Samarytańczyków, aby Mu przygotowali.

53 I nie przyjęli Go, gdyż oblicze Jego było idące do Jeruzalem.

54 Zobaczywszy zaś uczniowie, Jakub i Jan, powiedzieli Mu: „Panie, chcesz – powiemy zejść ogniowi z nieba i ich spożyje!”

55 Obróciwszy się zaś, zganił ich.

56 I poszli do innej osady.

Uwagi: 

Dzisejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako pierwsza część Ewangelii XIII niedzieli w ciągu roku.