wtorek XVII tygodnia w ciągu roku

Mt 13,36-43
Przekład: 

36 Wtedy odpuściwszy tłumy, poszedł do domostwa. I podeszli Mu uczniowie Jego, mówiący:

„Wyjaśnij nam przykład polnych chwastów!”

37 On zaś, rozsądziwszy, powiedział:

„Siejącym piękne nasienie jest Syn Człowieczy, 38 pole zaś to jest świat.

Piękne zaś nasienie – ci są synowie Królestwa, chwasty zaś to synowie są nikczemnego.

39 Wróg zaś, co je zasiał, jest to diabeł, żniwo zaś spełnieniem jest wieku, zaś żniwiarze to aniołowie.

40 Jakoż więc zbierane są chwasty i ogniem palone, tak będzie w spełnieniu wieku: 41 pośle Syn Człowieczy aniołów swoich i zbiorą z Królestwa Jego wszystkie przeszkody i czyniących niesprawiedliwość, 42 i wrzucą ich do pieca ognia, tam będzie lament i zgrzytanie zębów!

43 Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak Słońce w Królestwie ich Ojca. Mający uszy niech słucha!”

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako fragment Ewangelii XVI niedzieli w ciągu roku A.