wtorek XXIV tygodnia w ciągu roku

Łk 7,11-17
Przekład: 

11 I stało się w następnym [czasie], że przybył do miasta wołanego Nain.

I współprzybywali z Nim uczniowie Jego, i tłum wielki.

12 Skoro zaś zbliżył się do bramy miasta i oto wyprowadzany był zmarły, jednorodzony matce swojej syn. I była ona wdową, i tłum miasta dostateczny był z nią.

13 I zobaczywszy ją, Pan ulitował się nad nią i powiedział jej:

„Nie płacz!”

14 I podszedłszy, dotknął mar, dźwigający zaś stanęli.

I powiedział:

„Młodzieniaszku – tobie mówię – zbudzony bądź!”

15 I zasiadł zmarły, i począł przemawiać. I dał go matce jego.

16 Wziął zaś strach wszystkich i wychwalali Boga, mówiąc że:

„Prorok wielki zbudzony w nas jest!”

I że: „Bóg nawiedził swój lud!”

17 I wyszedł tenże Logos w całej Judei wokół Niego, i w całej okolicy.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już przełożone i skomentowane jako Ewangelia X niedzieli w ciągu roku C.