wtorek XVI tygodnia w ciągu roku– rodzinne przemówienia

Mt 12,46-50
Przekład: 

46 Jeszcze kiedy przemawiał do tłumów, oto Matka i bracia Jego stanęli byli na zewnątrz, szukając [aby] przemówić do Niego.

47 Powiedział zaś ktoś Jemu:

„Oto Matka Twoja i bracia Twoi na zewnątrz stanęli są, szukając [aby] przemówić do Ciebie!”

48 On zaś, rozsądziwszy, powiedział mówiącemu do Niego:

„Kto jest Matką moją i którzy bracia moi?”

49 I wyciągnąwszy rękę swoją ku uczniom swoim, powiedział:

„Oto Matka moja i bracia moi! 50 Ktokolwiek bowiem uczyniłby wolę Ojca mojego w niebiosach, on jest moim bratem i siostrą, i Matką”.

Uwagi: 

46 i 47 „Przemawiał do tułmów...przemówić do Niego” (lalountos ochlois...lalesai auto) – dosłownie „przemawiał tłumom” oraz „przemówić Jemu” – w oryginale bardzo wyraźny jest paralelizm tych zwrotów, trudny do oddania w przekładzie.

Czasownik „przemawiać” (laleo) oznacza samo wydawanie głosu, artykułowanie dźwięków bez względu na ich treść, o czym świadczy fakt, że używany bywa również na określenie „mowy” zwierząt, w przeciwieństwie do czasownika lego („mówić”), oznaczającego „składanie sensownej mowy”. Oczywiście nie wynika z tego, że laleo zawsze musi oznaczać czczą gadaninę (por. np. Mk 2,2; 4,33: „i przemawiał im Logos”).