Święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty

J 20,1a.2-8

Jednego zaś [dnia] z szabatów...

Niedziela Świętej Rodziny – świąteczna rodzinna rozmowa

Łk 2,41-52

I podróżowali rodzice Jego...

Boże Narodzenie – proLogos

J 1,1-18

W początku był Logos...

Msza o Północy i Msza Bożego Narodzenia o świcie – u rodziny

Łk 2,1-14; 2,15-20

Stało się zaś w dniach owych...

24 grudnia – Psalm Nowego Przymierza

Łk 1, 67-79

I Zachariasz ojciec jego...

23 grudnia – Słowo w milczeniu

Elżbiecie zaś wypełnił się czas...

22 grudnia – wielkie uwielbienie

Łk 1,46-56

I powiedziała Maryja...

21 grudnia – pochód Królowej na Syjon

Łk 1,39-45

Powstawszy zaś Maryja...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS