X niedziela w ciągu roku A

Mt 9,9-13

I przechodząc Jezus stamtąd...

sobota IX tygodnia w ciągu roku – katedry i kanapki

Mt 12,38-44

I w nauce swojej mówił...

piątek IX tygodnia w ciągu roku – słodkie panowanie

Mk 12,35-37

I rozsądziwszy...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa roku A

J 6, 51-58

Ja Jestem chleb...

środa IX tygodnia w ciągu roku – o siedmiu braciach i dwóch siostrach

Mk 12,18-27

I przychodzą do Niego saduceusze...

wtorek IX tygodnia w ciągu roku – myśli myśliwych

Mk 12,13-17

I posłali ku Niemu...

poniedziałek IX tygodnia w ciągu roku – słanie i branie

Mk 12,1-12

I począł im w przykładach przemawiać...

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej roku A

J 3,16-18

Tak bowiem umiłował Bóg świat...

sobota VIII tygodnia w ciągu roku – sąd rozumu i mowa władzy

Mk 11,27-33s

I przychodzą znowu do Jerozolimy...

piątek VIII tygodnia w ciągu roku – przypadki upadki

Mk 11,11-25

I wszedł do Jerozolimy do Świątyni...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS