środa XXX tygodnia w ciągu roku

Łk 13,22-30
Przekład: 

22 I podróżował przez miasta i osady nauczając, i podróż czyniąc do Jerozolimy.

23 Powiedział zaś Mu ktoś:

„Panie, czy nieliczni zbawieni?”

On zaś powiedział do nich:

24 „Walczcie, by wejść przez wąskie drzwi, bo liczni, mówię wam, będą szukać, by wejść, i nie będą mieli siły.

25 Odkądkolowiek zbudzony będzie pan domu i zamknie drzwi, i poczniecie stać na zewnątrz, i pukać do drzwi mówiąc:

Panie, otwórz nam!

I rozsądziwszy powie wam:

Nie wiem was, skąd jesteście!

26 Wtedy poczniecie mówić:

Zjedliśmy wobec Ciebie i wypiliśmy, i w alejach naszych nauczyłeś!

27 I powie, mówiąc wam:

Nie wiem was, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie, wszyscy pracownicy niesprawiedliwości!

28 I będzie lament i zgrzytanie zębów, kiedy zobaczycie Abrahama i Izaaka, i Jakuba, i wszystkich proroków w Królestwie Boga, was zaś wyrzuconych [na] zewnątrz.

29 I przyjdą z zachodu i ze wschodu, i z północy, i z południa, i spoczną na uczcie w Królestwie Boga

30 I oto są ostatni, którzy będą pierwsi, i są pierwsi, którzy będą ostatni”.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia XXI niedzieli w ciągu roku C