środa V tygodnia w ciągu roku – czysta pospolitość

Mk 7,14-23
Przekład: 

14 I przywoławszy znowu tłum, mówił im: „Słuchajcie mnie wszyscy i pomyślcie! 15 Nic nie jest z zewnątrz człowieka wchodzące, co może go spospolitować, lecz to, co z człowieka wychodzi, jest pospolitującym człowieka.

16 {Mający uczy do słuchania niech słucha!}”

17 I kiedy wszedł do domu, od tłumu, wyptywali Go uczniowie Jego [o] ten przykład.

18 I mówi im: „Tak i wy bezmyślni jesteście? Nie pojmujecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go spospolitować? 19 Że nie wchodzi do jego serca, lecz do brzucha, i do latryny wychodzi, oczyszczając wszystkie pokarmy?”

20 Mówił zaś, że: „To, co z człowieka wychodzi, owo pospolituje człowieka. 21 Z wnętrza zaś, z serca ludzi, rozumowania złe wychodzą, nierządy, kradzieże, mordertswa, 22 cudzołóstwa, zachłanności, niegodziwości, podstęp, bezwstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, nieroztropność 23 – wszystkie te [sprawy] nikczemne z wnętrza wychodzą i pospolitują człowieka”.

Uwagi: 

14 „Pomyślcie” (synete) – dosłownie „złóżcie”.

15nn „Pospolitować” (koinoo) – uczynić powszechnym (koinon) czyli pogańskim, nieczystym rytualnie oraz moralnie.

18 „Bezmyślni” (asynetoi) – ten sam rdzeń, co w formie czasownikowej „pomyślcie” (14).

19 „Oczyszczając wszystkie pokarmy” (katharidzon panta ta bromata) – przekład dosłowny.