środa XXIV tygodnia w ciągu roku – mądre dzieci

Łk 7,31-35
Przekład: 

31 Komu więc upodobnię ludzi tego rodu i komu podobni będą?

32 Podobni są dzieciom w rynku siedziącym i wzajemnie sobie pokrzykującym, co mówią:

„Zagraliśmy wam na aulosie i nie zatańczyliście, zaśpiewaliśmy tren i nie lamentowaliście!”

33 Przyszedł jest bowiem Jan Chrzciciel ani nie jedząc chleba, ani nie pijąc wina, i mówicie:

„Ma demona!”

34 Przyszedł jest bowiem Syn Człowieczy jedząc i pijąc, i mówicie:

„Oto człowiek żarłok i pijak, przjaciel celników i grzeszników!”

35 I usprawiedliwiona została mądrość od wszystkich swych potomków.

Uwagi: 

Dzisiejsza wypowiedź Pana Jezusa została już przełożona i skomentowana w przekazie Ewangelii Mateuszowej. Łukaszowy przekaz różni jednak się kilkoma ważnymi szczegółami.

35 „Od wszystkich swych potomków” (apo panton ton teknon autes) – również „dzieci”, chociaż w oryginale występuje tutaj inny wyraz niż „dzieci” w wersecie 32 (paidia).

Zdanie to można rozumieć na trzy sposoby, w zależności od interpretacji tegoż wyrazu oraz od rozumienia wieloznacznego przyimka „od” (apo). Otóż po pierwsze, jeżeli rozumieć ten przyimek tak samo jak polskie „przez”, należałoby doszukiwać się tu ironii i chodziłoby wówczas o te same dzieci, do których zachowania porównana jest niegodziwiść faryzeuszy. Jednak, po drugie, może chodzić także o inne dzieci, o prawdziwych potomków mądrości, którzy nie są podobni do pokrzykującej w rynku dzieciarni. Wreszcie trzecie rozumienie: mądrość została usprawiedliwiona od oskarżeń swoich wyrodnych potomków.

Wszystkie te interpretacje odnieść warto do Janowego Prologu, gdzie również występuje wyraz „potomek” (teknon, J 1,11-13).