28 kwietnia – miłość na baczność

J 15,9-11
Przekład: 

9 Tak jak umiłował mnie Ojciec i ja was umiłowałem. Zamieszkajcie w miłości mojej.

10 Jeżeli przykazań moich strzec będziecie, mieszkać będziecie w miłości mojej, tak jak ja przykazań Ojca mojego strzegę jestem i mieszkam w Jego miłości.

11 To przemówiłem jestem wam, aby radość moja w was była i aby radość wasza została wypełniona.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia jest bezpośrednią kontynuacją wczorajszej.

10 „Strzec będziecie” (teresete) – albo „będziecie baczyć na...”. Pierwotnie czasownik ten oznacza uważne, baczne obserwowanie czegoś lub kogoś.

„Strzegę jestem” (tetereka) – ten sam czasownik w czasie gramatycznym perfectum. Tutaj eksperymentalnie przełożony czasem teraźniejszym z dodanym czasownikiem posiłkowym „jestem”: wyraża on tu teraźniejsze skutki czynności teraźniejszej, a nie, jak zazwyczaj, czynności przeszłej.

11 „Aby radość wasza została wypełniona” (hina chara hymon plerothe) – połączenie radości (chara) z pełnią (pleroma) kojarzy się z modlitwą Zdrowaś Mario, łaski pełna – a właściwe z zestawieniem jej greckiego oryginału (Łk 1,28) i łacińskiego przekładu. Łacińska „łaska” (gratia) jest tu przekładem greckiego słowa charis, spokrewnionego etymologicznie z „radością” (chara), której to na początku tej modlitwy życzy Maryi Gabriel, skoro greckie chaire znaczy dosłownie nie „zdrowaś”, ale właśnie „raduj się”. „Radość” z „pełnią” połączona jest również w Ewangelii Janowej w wersetach J 16,20-24; J 17,13; J 3,29. Łaska natomiast z pełnią połączona jest w Prologu Janowym (J 1,14). O pełni, obfitości i pomnażaniu łaski mówi też wiele innych miejsc NT – na przykład Dz 4,33; Dz 6,8 (tutaj dosłowne powtórzenie sformułowania z J 1,14!); Dz 14,26; Rz 5,15; Rz 5,20; 2 Kor 9,8; 2P 1,2...