Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Łk 6,12-19
Przekład: 

12 Stało się zaś w tych dniach, że wyszedł On na górę, aby się modlić, i przenocowujący był w modlitwie Bożej.

13 I kiedy stał się dzień, przywołał uczniów swoich, skoro wybrał z nich dwunastu, których i apostołami nazwał: 14 Szymona, którego i nazwał Piotrem, i Andrzeja brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, 15 i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona wołanego gorliwcem, 16 i Judę Jakubowego, i Judę Iskariotę, który stał się zdrajcą.

17 I zstąpiwszy z nimi, stanął na miejscu równinnym, i tłum wielki uczniów Jego, i pełne mnóstwo ludu z wszystkiej Judei i Jeruzalem, i z nadbrzeżnego Tyru i Sydonu, 18 którzy przyszli usłyszeć Go i zostać uleczonymi ze swoich chorób; i przytłumieni od duchów nieczystych uzdrawiani byli.

19 I wszystek tłum szukał dotknięcia Jego, bo moc od Niego wychodziła i leczyła wszystkich.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako Ewangelia wtorku XXIII tygodnia w ciągu roku.