Niedziela Gaudete roku B

J 1,6-8; 19-28
Przekład: 

6 Stał się człowiek, posłany jest od Boga, imię jemu Jan.

7 Tenże przyszedł na świadectwo, aby zaświadczył o świetle, aby wszyscy uwierzyli przez niego.

8 Nie był ów światłem, lecz aby zaświadczył o świetle.

19 I to jest świadectwo Jana, kiedy wysłali do niego Żydzi z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby zapytali go: „Ty kto jesteś?”

20 I powiedział zgodnie, i nie zaparł się, i powiedział zgodnie to, że: „ja nie jestem mesjasz”.

21 I zapytali go: „Co więc? Ty Eliasz jesteś?” I mówi: „Nie jestem”. „Prorokiem jesteś ty?” I odparł: „Nie”.

22 Powiedzieli mu więc: „Kto jesteś? Abyśmy odpowiedź dali tym, którzy nas wysłali, co mówisz o sobie?”

23 Rzekł: „Ja głos Wołającego w pustyni: prostujcie drogę Pana, tak jak powiedział Izajasz prorok”.

24 I posłani byli z faryzeuszy, 25 i zapytali go, i powiedzieli mu: „Czemu więc zanurzasz, skoro ty nie jesteś mesjasz ani Eliasz, ani prorok?”

26 Odparł im Jan, mówiąc: „Ja zanurzam w wodzie. W środku was stoi, którego wy nie znacie, 27 Ten za mną przychodzący, którego nie jestem wart, abym rozwiązał Jego rzemyk od sandała”.

28 Te [rzeczy] w Betanii się stały za Jordanem, gdzie był Jan zanurzający.

Uwagi: 

Wersety 6-8 zostały już skomentowane jako fragment Ewangelii Bożego Narodzienia.

Wersety 19-28 zostały już skomentowane jako Ewangelia z dnia 2 stycznia.