poniedziałek XXX tygodnia w ciągu roku – szabatowa głowa

Łk 13,10-17

Był zaś nauczający...

XXX Niedziela w ciągu roku B – Timajosowy Timajos

Mk 10,46-52

I przychodzą w Jerycho...

Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego – bicie drobnej monety

J 2,13-22

I bliska była Pascha Żydowska...

sobota XXIX tygodnia w ciągu roku

Łk 13,1-9

Przybyli zaś w tym momencie...

piątek XXIX tygodnia w ciągu roku – pogoda ducha

Łk 12,54-59

Mówił zaś i tłumom...

czwartek XXIX tygodnia w ciągu roku

Łk 13,49-53

Ogień przyszedłem rzucić...

środa XXIX tygodnia w ciągu roku

Łk 12,39-48

To zaś poznajcie...

wtorek XXIX tygodnia w ciągu roku – związki i obowiązki

Łk 12,35-38

Niech będą wasze biodra opasane...

poniedziałek XXIX tygodnia w ciągu roku

Łk 12,13-21

Powiedział zaś ktoś...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS