sobota XXX tygodnia w ciągu roku

Łk 14,1.7-14

I stało się we wchodzeniu Jego do domu...

piątek XXX tygodnia w ciągu roku – obserwancja

Łk 14,1-6

I stało się we wchodzeniu Jego...

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

J 14,1-6

Niech się nie trzęsie serce wasze...

Uroczystość Wszystkich Świętych

Mt 5,1-12

Zobaczywszy zaś tłumy, wstąpił na górę...

poniedziałek XXX tygodnia w ciągu roku – szabatowa głowa

Łk 13,10-17

Był zaś nauczający w jednej z synagog...

XXX niedziela w ciągu roku A

Mt 22,34-40

Faryzeusze zaś usłyszawszy...

Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Łk 6,12-19

Stało się zaś w tych dniach...

piątek XXIX tygodnia w ciągu roku – pogoda ducha

Łk 12,54-59

Mówił zaś i tłumom...

czwartek XXIX tygodnia w ciągu roku

Łk 13,49-53

Ogień przyszedłem rzucić...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS