piątek XXII tygodnia w ciągu roku – cnota wina

Łk 5,33-39

Oni zaś powiedzieli...

czwartek XXII tygodnia w ciągu roku

Łk 5,1-11

Stało się zaś...

środa XXII tygodnia w ciągu roku – pytanie czy powstanie

Łk 4,38-44

Powstawszy zaś...

wtorek XXII tygodnia w ciągu roku – wyniki nauczania

Łk 4,31-37

I zszedł do Kafarnaum...

poniedziałek XXII tygodnia w ciągu roku – łaska i prawda

Łk 4,16-30

I poszedł do Nazaretu...

XXII niedziela w ciągu roku A – wyjścia i przyjścia

Mt 16,20-27

Wtedy rozporządził uczniom...

Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela

Mk 6,17-29

Tenże bowiem Herod...

piątek XXI tygodnia w ciągu roku

Mt 25,1-13

Wtedy upodobni się Królestwo Niebios...

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

J 2,2-11

I dnia trzeciego zaślubiny...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS