XI niedziela w ciągu roku A

Mt 9,35-10,8

Zobaczywszy zaś tłumy...

sobota X tygodnia w ciągu roku – ujęcia świętości

Mt 5,33-37

Znowu usłyszeliście...

piątek X tygodnia w ciągu roku – wolność widzenia

Mt 5,27-32

Usłyszeliście...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa roku A

J 6, 51-58

Ja Jestem chleb...

środa X tygodnia w ciągu roku – poprawne prawo

Mt 5,17-19

Nie prawcie...

wtorek X tygodnia w ciągu roku – mądra sól

Mt 5,13-16

Wy jesteście sól ziemi...

poniedziałek X tygodnia w ciągu roku – żebractwo i Królestwo

Mt 5,1-12

Zobaczywszy zaś tłumy, wstąpił na górę...

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej roku A

J 3,16-18

Tak bowiem umiłował Bóg świat...

sobota IX tygodnia w ciągu roku – katedry i kanapki

Mt 12,38-44

I w nauce swojej mówił...

piątek IX tygodnia w ciągu roku – słodkie panowanie

Mk 12,35-37

I rozsądziwszy...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS