piątek XV tygodnia w ciągu roku – szabat szabatem?

Mt 12,1-8

W tamtym momencie szedł Jezus w szabat...

czwartek XV tygodnia w ciągu roku

Mt 11,28-30

Tutaj do mnie...

środa XV tygodnia w ciągu roku

Mt 11,25-27

W owym momencie...

wtorek XV tygodnia w ciągu roku – moc urągania

Mt 11,20-24

Wtedy począł urągać...

XV niedziela w ciągu roku B

Mk 6,7-13

I przywołuje dwunastu...

sobota XIV tygodnia w ciągu roku – logika asów

Mt 10,24-33

Nie ma ucznia ponad nauczyciela...

piątek XIV tygodnia w ciągu roku – wśród gadów, ptaków i płazów

Mt 10,16-23

Oto ja posyłam was...

czwartek XIV tygodnia w ciągu roku – święta racja

Mt 10,7-15

Idąc zaś, rozgłaszajcie mówiąc...

Święto Świętego Benedykta Opata – co to będzie?

Mt 19,27-29

Wtedy, rozsądziwszy, Piotr Mu powiedział...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS