poniedziałek XXVI tygodnia w ciągu roku – cięty rozum

Łk 9,46-50
Przekład: 

46 Weszło zaś rozumowanie w nich to: Kto byłby z nich większy?

47 Jezus zaś, poznawszy rozumowanie ich serca, wejrzawszy [na] dziecko, postawił je przy sobie.

48 I powiedział im:

„Ktokolwiek przyjmie to dziecko w imię moje, mnie przyjmuje, i ktokolwiek mnie przyjąłby, przyjmuje Tego, który mnie posłał. Najmniejszy bowiem we wszystkich was poczęty, ten wielki jest”.

49 Rozsądziwszy zaś, Jan powiedział:

„Mistrzu, zobaczyliśmy kogoś w Imię Twoje wyrzucającego demony i odcinaliśmy go, bo nie dołączył do drogi z nami”.

50 Powiedział zaś do niego Jezus:

„Nie odcinajcie! Który bowiem nie jest przeciw nam, z nami jest”.

Uwagi: 

46 i 47 „Rozumowanie” (dialogismos) – złożenie pochodzące od przyimka „przez” (dia) oraz od wyrazu logos. W oryginale jest to wyraz rodzaju męskiego, co zdaje się sprawiać wrażenie jak gdyby bytu osobowego.

48 „Poczęty” (hyparchon) – „rozpoczynający istnienie”, „zależny”, „podrzędny”. Złożenie przyimka „pod” (hypo) oraz czasownika „zaczynać” (archomai), powiązanego ze słowem arche („zasada”, „początek”, „władza”).