poniedziałek XXXII tygodnia w ciągu roku – znęcanie

Łk 17,1-6
Przekład: 

1 Powiedział zaś do uczniów swoich:

„Niemożliwe jest, aby przynęty nie przyszły. Więcej, biada [temu], przez którego przychodzą.

2 Jest lepsze jemu, jeżeli kamień młyński obwiąże wokół karku swojego i wrzucony zostanie w morze, niż aby znęcił jednego z tych małych.

3 Uważajcie na samych siebie. Jeżeli zgrzeszy brat twój, skarć go, i jeżeli przemieni swój umysł, odpuść mu.

4 I jeżeli siedmiokroć zgrzeszy w ciebie i siedmiokroć nawróci się ku tobie mówiąc: Przemieniam umysł, odpuścisz mu”.

5 I powiedzieli apostołowie Panu:

„Dołóż nam wiary!”

6 Powiedział zaś Pan:

„Jeżeli mielibyście wiarę jak kokon gorczycy, mówilibyście tej sykomorze: Wykorzeniona bądź i posadzona w morzu! I posłuchałaby was”.

Uwagi: 

1 „Przynęty” (skandala) – pierwotnie wyraz ten oznacza dźwignię, której pociągnięcie powoduje uruchomienie i zamknięcie się pułapki (na przykład sideł) – lub inny element, o który ma się potknąć wpadająca w pułapkę zdobycz; po polsku dzisiaj w tym znaczeniu używa się niekiedy przenośnie słowa „haczyk”.

Wersety 5 i 6 zostały już skomentowane jako początek Ewangelii XXVII niedzieli w ciągu roku C.