piątek XXI tygodnia w ciągu roku

Mt 25,1-13
Przekład: 

1 Wtedy upodobni się Królestwo Niebios dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie pana młodego.

2 Pięć zaś z nich było głupich i pięć pojętnych.

3 Głupie bowiem, wziąwszy lapmy swoje, nie wzięły ze sobą oliwy, 4 pojętne zaś wzięły oliwę w naczyniach razem z lampami swoimi.

5 Skoro zaś zwlekał pan młody, usnęły i spały.

6 O północy zaś stał się jest krzyk:

„Oto pan młody, wychodźcie na napotkanie jego!”

7 Wtedy zbudzone zostały wszystkie panny owe i przygotowały lampy swoje.

8 Głupie zaś pojętnym powiedziały:

„Dajcie nam z waszej oliwy, bo lampy nasze gasną!”

9 Odpowiedziały zaś pojętne mówiąc:

„Oby kiedy nie zabrakło nam i wam! Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!”

10 Kiedy zaś one odeszły, przyszedł pan młody i te gotowe weszły z nim w zaślubiny, i drzwi zostały zamknięte.

11 Później zaś przychodzą i pozostałe panny, mówiąc:

„Panie, panie, otwórz nam!”

12 On zaś rozsądziwszy, powiedział:

„Amen mówię wam, nie znam was!”

13 Czuwajcie więc, bo nie wiecie dnia ani godziny.

Uwagi: 

Dzisiejsza Ewangelia jest bezpośrednią kontynuacją wczorajszej. Została już przełożona i skomentowana jako Ewangelia Święta Świętej Teresy Benedykty od Krzyża.