30 kwietnia – pierwszeństwo i mowa nienawiści

J 15,18-21
Przekład: 

18 Skoro świat was nienawidzi, poznajecie, że mnie pierwej od was znienawidził jest.

19 Jeżeli ze świata bylibyście, świat to, co jego własne, kochałby; że zaś ze świata nie jesteście, ale ja wybrałem was ze świata, dlatego nienawidzi was świat.

20 Wspominajcie mowę, którą ja powiedziałem wam: Nie jest sługa większy od pana swojego. Skoro mnie ścigali, i was ścigać będą; skoro na mowę moją baczyli, i na waszą baczyć będą.

21 Ale to wszystko uczynią wam przez imię moje, bo nie znają Tego, który mnie posłał.

Uwagi: 

18 „Poznajecie” (ginoskete) – tę samą formę można zinterpretować jako tryb rozkazujący „poznawajcie”.

„Pierwej” (proton) – staropolski przekład podkreśla, że przysłówek ten pochodzi od liczebnika „pierwszy” (protos), wyrażającego pierwszeństwo Jezusa.

19 „Kochałby” (an filei) – czasownik fileo wyraża także przyjaźń: „świat byłby waszym przyjacielem”.

20 „Wspominajcie” (mnemoneuete) – tę samą formę można zinterpretować jako tryb oznajmujący „pomnicie”, „wspominacie”. Chodzi tutaj nie o „wspominki”, ale o przywoływanie i ożywianie „mowy” (logosu) pamięcią.

„Ścigali” (edioksan) oraz „baczyli” (eteresan) – obydwa czasowniki można także interpretować pozytywnie, co nasuwa na myśl ambiwalentny stosunek Heroda do Jana Chrzciciela (Mk 6,20): prześladowanie uczniów Jezusa jest wyrazem faktu, że nie są oni światu, jako świadectwo, obojętni.

Komentarze

Bardzo pouczający wpis. Podziękowania.