sobota XXVIII tygodnia w ciągu roku – apologia

Łk 12,8-12
Przekład: 

8 Mówię zaś wam: wszystek, ktokolwiek powie logos zgodnie ze mną przed ludźmi, i Syn Człowieczy powie logos zgodnie z nim przed aniołami Boga.

9 Kto zaś wyparł się mnie przed obliczem ludzi, wyparty będzie przed obliczem aniołów Boga.

10 I wszystek, kto powie logos na Syna Człowieczego, będzie mu odpuszczone, na Ducha Świętego zaś bluźniącemu nie będzie odpuszczone.

11 Kiedy zaś wprowadzą was na zgromadzenia i władze, i moce, nie martwcie się, jak lub którym logosem obronicie się lub co powiecie, 12 bowiem Święty Duch nauczy was w tej godzinie, co trzeba powiedzieć.

Uwagi: 

8 „Mówię” (lego) – czasownik ma ten sam rdzeń lg, co powtarzający się kilkukrotnie w dzisiejszej perykopie wyraz logos.

8 i 9 „Powie logos zgodnie” (homologeo) oraz „wyprze się” (arneomai) – zob. komentarz do J 1,20.

11 „logosem się obronicie” (apologesesthe) – czyli „obronicie się odpowiadając” – por. polska „apologia”, „apologetyka”.