wtorek XXVI tygodnia w ciągu roku

Łk 9,51-56
Przekład: 

51 Stało się zaś w spełnieniu dni wniebowzięcia Jego: i umocnił On oblicze Swoje, aby iść do Jeruzalem.

52 I posłał posłańców przed obliczem Swoim.

I poszedłszy weszli do osady Samarytan, aby Mu przygotowali.

53 I nie przyjęli Go, gdyż oblicze Jego było idące do Jeruzalem.

54 Zobaczywszy zaś uczniowie Jakub i Jan, powiedzieli Mu:

„Panie, chcesz – powiemy, by ogień z nieba zszedł i ich spożyje!”

55 Obróciwszy się zaś, zganił ich. 56 I poszli do innej osady.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako część Ewangelii XIII niedzieli w ciągu roku C.