wtorek XXXII tygodnia w ciągu roku

Łk 17,7-10
Przekład: 

7 Kto zaś z was niewolnika mający orzącego lub pasącego, skoro wróci on z pola, powie mu: Zaraz przyszedłszy, spocznij.

8 Lecz czyż nie powie mu: Przygotuj, co spożyję na kolację, i przepasawszy się służ mi, aż zjem i wypiję, i po tym zjesz i wypijesz ty.

9 Czyż robi łaskę słudze, skoro uczynił on to, co nakazane?

10 Tak i wy, kiedy uczynicie wszystko, co wam nakazane, mówcie że: Niewolnicy niepotrzebni jesteśmy. Co dłużni byliśmy uczynić, uczyniliśmy jesteśmy.

Uwagi: 

Dzisiejsze czytanie zostało już skomentowane jako część Ewangelii XXVII niedzieli w ciągu roku C.