sobota V tygodnia w ciągu roku – post eucharystyczny

Mk 8,1-8

W owych dniach...

piątek V tygodnia w ciągu roku – niemota tępota

Mk 7,31-37

I wyszedłszy znowu...

czwartek V tygodnia w ciągu roku – kobiety, psy i Grecy

Mk 7,24-30

Stamtąd zaś powstawszy...

środa V tygodnia w ciągu roku – czysta pospolitość

Mk 7,14-23

I przywoławszy znowu tłum...

wtorek V tygodnia w ciągu roku – traduttore traditore?

Mk 7,1-13

I gromadzą się ku Niemu faryzeusze...

poniedziałek V tygodnia w ciągu roku – w kółko to samo

Mk 6,53-56

I przeprawiwszy się na ziemię...

V niedziela w ciągu roku A

Mt 5,13-16

Wy jesteście sól ziemi...

sobota IV tygodnia w ciągu roku – niebieska pustynia

Mk 6,30-34

I gromadzą się apostołowie...

piątek IV tygodnia w ciągu roku – tyrańskie zapusty

Mk 6,14-29

I usłyszał król Herod...

Święto Ofiarowania Pańskiego – Posłuch i Łaska

Łk 2,22-40

I kiedy wypełniły się dni...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS