Niedziela Chrztu Pańskiego – Jak wam się podoba?

Łk 3,15-16.21-22

Stało się zaś w ochrzczeniu całego ludu...

12 stycznia - diatryby

J 3,22-30

Po tym przyszedł...

11 stycznia – w pustyniach i w mieście

Łk 5,12-16

I stało się...

10 stycznia

Łk 4, 14-22a

I wrócił Jezus w mocy...

9 stycznia – galilejska lawa

Mk 6,45-52

 I zaraz przymusił...

8 stycznia – grządki owiec

Mk 6,34-44

I wyszedłszy [z łodzi], zobaczył liczny tłum...

7 stycznia – Galilea narodów

Mt 4,12-17.23-25

Odtąd począł Jezus rozgłaszać...

Uroczystość Objawienia Pańskiego – król i królowie

Mt 2,1-12

Kiedy zaś Jezus został zrodzony w Betlejem Judzkim...

5 stycznia – figiel

J 1,43-51

Nazajutrz zechciał wyjść do Galilei...

4 stycznia – orzeł, kamień i brat

J 1,35-42

Nazajutrz znowu...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS