poniedziałek XXIII tygodnia w ciągu roku – bezmyślne rozumowania

Łk 6,6-11

Stało się zaś w inny szabat...

XXIII niedziela w ciągu roku B

Mk 7,31-37

I wyszedłszy znowu...

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Mt 1,1-16.18-23

Zwój zrodzenia...

piątek XXII tygodnia w ciągu roku – cnota wina

Łk 5,33-39

Oni zaś powiedzieli...

czwartek XXII tygodnia w ciągu roku

Łk 5,1-11

Stało się zaś...

środa XXII tygodnia w ciągu roku – pytanie czy powstanie

Łk 4,38-44

Powstawszy zaś...

wtorek XXII tygodnia w ciągu roku – wyniki nauczania

Łk 4,31-37

I zszedł do Kafarnaum...

poniedziałek XXII tygodnia w ciągu roku – łaska i prawda

Łk 4,16-30

I poszedł do Nazaretu...

XXII niedziela w ciągu roku B

Mk 7, 1-8.14-15. 21-23

I gromadzą się ku Niemu faryzeusze...

sobota XXI tygodnia w ciągu roku – procent urodzeń

Mt 25,14-30

Jakoż bowiem człowiek odjeżdżając...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS