czwartek I tygodnia w ciągu roku – ręce i nogi

Mk 1,40-45

I przychodzi ku Niemu trędowaty...

środa I tygodnia w ciągu roku – władza teściowej

Mk 1,29-39

I zaraz z synagogi wyszedłszy, poszli do domu Szymona...

wtorek I tygodnia w ciągu roku – niemy krzyk

Mk 1,21-28

I przybywają do Kafarnaum...

Niedziela Chrztu Pańskiego roku B

Mk 1,7-11

I rozgłaszał mówiąc...

Uroczystość Objawienia Pańskiego – król i królowie

Mt 2,1-12

Kiedy zaś Jezus został zrodzony w Betlejem Judzkim...

5 stycznia – figiel pod figą

J 1,43-51

Nazajutrz zechciał wyjść do Galilei...

4 stycznia – orzeł, kamień i brat

J 1,35-42

Nazajutrz znowu stanął był Jan i dwóch z jego uczniów...

3 stycznia – chrzest słowa mowa Janowa

J 1,29-24

Nazajutrz widzi Jezusa...

2 stycznia – homologacja

J 1,19-28

I to jest świadectwo Jana...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS