7 listopada

Łk 17,1-6

Powiedział zaś do uczniów swoich...

5 listopada – nieznośne srebrne nosy

Łk 16,9-15

„I ja wam mówię...

4 listopada

Łk 16,1-8

Mówił zaś i do uczniów...

31 października – zmarginalizowana arystokracja

Łk 14,12-14

Mówił zaś...

29 października

Łk 14,1.7-14

I stało się we wchodzeniu Jego do domu...

25 października – jakie kryją dary kobiety trzy miary

Łk 13,18-21

Mówił więc...

24 października – szabatowa głowa

Łk 13,10-17

Był zaś nauczający w jednej z synagog...

21 października – pogoda ducha

Łk 12,54-59

Mówił zaś i tłumom...

20 października

Łk 13,49-53

Ogień przyszedłem rzucić...

19 października

Łk 12,39-48

To zaś poznajcie...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS