sobota IV tygodnia Wielkiego Postu – schizma

J 7,40-53

Z tłumu więc posłyszawszy...

piątek IV tygodnia Wielkiego Postu – parezja

J 7,1-2.10.25-30

I potem stąpał...

czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu – Logos, pisma i Prologos

J 5,31-47

Jeżeli ja świadczyłbym o sobie...

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Łk 1,26-38

W miesiącu zaś szóstym...

wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu – Brama Owiec

J 5,1-3.5-16

Potem było święto żydowskie...

poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu – królewski ojciec

J 4,43-54

Po dwóch dniach...

IV Niedziela Wielkiego Postu roku A – ślina i glina

J 9,1-41

I przechodząc, zobaczył...

sobota III tygodnia Wielkiego Postu – Górne Jeruzalem

Łk 18,9-14

Powiedział zaś do niektórych...

piątek III tygodnia Wielkiego Postu – jedna składnia

Mk 12,28-34

I podszedłszy jeden...

Uroczystość Świętego Józefa

Mt 1,16.18-21.24a albo Łk 2,41-51a

Jakub zaś zrodził...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS