środa V tygodnia w ciągu roku – czysta pospolitość

Mk 7,14-23

I przywoławszy znowu tłum...

wtorek V tygodnia w ciągu roku – traduttore traditore?

Mk 7,1-13

I gromadzą się ku Niemu faryzeusze...

poniedziałek V tygodnia w ciągu roku – w kółko to samo

Mk 6,53-56

I przeprawiwszy się na ziemię...

V niedziela w ciągu roku B

Mt 1,29-39

I zaraz z synagogi wyszedłszy...

sobota IV tygodnia w ciągu roku – niebieska pustynia

Mk 6,30-34

I gromadzą się apostołowie...

piątek IV tygodnia w ciągu roku – tyrańskie zapusty

Mk 6,14-29

I usłyszał król Herod...

czwartek IV tygodnia w ciągu roku – sama rózga

Mk 6,7-13

I przywołuje dwunastu...

środa IV tygodnia w ciągu roku – budujący patriotyzm

Mk 6,1-6

I wyszedł stamtąd...

Święto Ofiarowania Pańskiego – Posłuch i Łaska

Łk 2,22-40

I kiedy wypełniły się dni...

poniedziałek IV tygodnia w ciągu roku – legion

Mk 5,1-20

I przyszli na [przeciwległy] kraniec morza...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS