środa IX tygodnia w ciągu roku – o siedmiu braciach i dwóch siostrach

Mk 12,18-27

I przychodzą do Niego saduceusze...

wtorek IX tygodnia w ciągu roku – myśli myśliwych

Mk 12,13-17

I posłali ku Niemu...

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

J 2,2-11 albo J 19,25-27

I dnia trzeciego...

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

J 20.19-23

Kiedy był więc wieczór dnia owego, jednego szabatów...

Sobota VII tygodnia Okresu Wielkanocnego – posłowie

J 21,20-25

Obróciwszy się zaś...

Piątek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego

J 21,15-19

Kiedy więc zjedli śniadanie...

Czwartek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego – celujący w jedno

J 17,20-26

Nie za tymi zaś wypraszam jedynie...

Wtorek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego – cała chwała ciała

J 17,1-11a

To przemówił Jezus...

Strony

Subskrybuj FιλoβLogoς RSS